1.  
 2. (Source: meurve, via are--you--happy)

   
 3. paleliars:

  foggy bloggy 

  (Source: qock, via v0dkalana)

   
 4. (Source: blxckfawn, via are--you--happy)

   
 5.  
 6. (Source: spinellisalem, via v0dkalana)

   
 7. (Source: nekronymph, via v0dkalana)

   
 8. (Source: gynebra, via v0dkalana)

   
 9.  
 10.  
 11.  
 12.  
 13.  
 14.  
 15.